Waarom kiezen voor sleutel-op-de-deur?

Kiezen voor een bouwbedrijf dat sleutel-op-de-deur bouwt, brengt heel wat voordelen met zich mee. Als je een sleutel-op-de-deurwoning koopt, kun je er van uit gaan dat deze aan heel wat voorwaarden voldoet.

Een sleutel-op-de-deurwoning staat garant voor een instapklare nieuwbouwwoning. Deze wordt aan een vaste prijs en binnen een afgesproken termijn gebouwd. Zo heb je een zekerheid dat er geen onverwachte meerkosten zullen opduiken. Dit biedt de klant volledige budgettaire zekerheid.

Sleutel-op-de-deur nieuwbouw

Maximale ontzorging

Danneels neemt het ontwerp, de plannen, vergunningen en ruwbouw allemaal voor zijn eigen rekening. Als klant hoef je je geen zorgen te maken over het volledige proces. De werfcoördinator bij Danneels maakt de bouwplanning en ziet toe op het vlotte verloop van de werken. De klantenbegeleider staat voor je klaar met tips en advies en helpt je bij het maken van jouw keuzes voor de binnenafwerking van jouw nieuwe woning. In het Danneels- klantenportaal heb je toegang tot de digitale versie van jouw bouwdossier. 
 

Wet Breyne biedt bescherming

Bovendien is voor het plaatsen van deze woningen de Wet Breyne van toepassing. De wet is er specifiek voor bouwprojecten die volledig door één aannemer verzorgd worden. Deze woningbouwwet garandeert een uitgebreide bescherming voor de klant. Aangezien dit een dwingende wet is, kan en mag Danneels hier niet van afwijken. Dit brengt ook met zich mee dat er een duidelijk en volledig contract tussen jou en Danneels wordt opgesteld.

Nieuwbouw landelijk

De Wet Breyne biedt tal van garanties:

  • Voorschot: Het voorschot dat aan het begin van het contract betaald wordt, mag niet meer dan 5% van het totale bedrag omvatten.
  • Saldo: Het saldo wordt in schijven betaald. Deze verlopen volgens de werken. De waarde van het bedrag mag de waarde van de werken niet overschrijden.
  • Totaalprijs: De totaalprijs wordt vooraf vastgelegd. Een herziening van deze prijs is mogelijk, maar dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden.
  • Oplevering: De oplevering van de woning gebeurt verplicht in twee fasen: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering. De definitieve vindt minstens één jaar na de voorlopige plaats. Hierover verder meer.
  • Financiële garantie: Er is een verplichte financiële garantie, de bankwaarborg, als de onderneming zijn verplichtingen niet zou nakomen (100% bankwaarborg).
  • Aansprakelijkheid: De Wet Breyne omvat een duidelijk omschreven aansprakelijkheid voor de onderneming. De aannemer of verkoper kan voor ieder ernstig gebrek die de stabiliteit of de stevigheid aantast aansprakelijk gesteld worden, ongeacht dit gebrek zichtbaar of verborgen was. Deze aansprakelijkheid is 10 jaar geldig.

Meer info over de Wet Breyne is terug te vinden op de website van de FOD Economie.

Nieuwbouw modern

Charter der Woningbouwers

Danneels is lid van het Charter der Woningbouwers. Om tot het Charter der Woningbouwers toe te treden, moet een onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook een uitdrukkelijk engagement om de Wet Breyne na te leven is hieraan gekoppeld. Dit biedt een maximale bescherming voor de belangen van de klant.

Naar analogie met de voorwaarden is Danneels erkend in categorie D en behoren wij minstens tot klasse 2. Dit toont aan dat wij een technisch, economisch en financieel vlak een gezonde onderneming zijn.

In het geval er betwistingen zouden zijn omtrent het naleven van de Wet Breyne, wordt eerst geprobeerd om een oplossing te vinden via een interne Toezichtcommissie.

De regelgeving van de Wet Breyne, werd ook omgezet in deze van de Charter der Woningbouwers. Zo wordt onder andere de oplevering geregeld. Bij de voorlopige oplevering heb je als klant de gelegenheid om opmerkingen omtrent de bouw te maken.

De tweede, definitieve oplevering vindt pas een jaar later plaats. Specifiek wordt hiermee bedoeld na het verloop van een volledige winter. De tussenliggende periode is er opdat de klant eventuele gebreken zou kunnen vaststellen en laten herstellen.

Sleutel-op-de-deur nieuwbouw
Is sleutel-op-de-deur iets voor jou?

 Bekijk dan snel onze nieuwbouwprojecten.
Je vindt er vast één bij jou in de buurt.