Privacy policy

Laatste update: 10/01/2022

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Danneels. U dient zich ervan bewust te zijn dat Danneels niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Danneels respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Danneels of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Danneels of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail van ons ontvangt wordt deze verstuurd vanuit en namens de groep Danneels, met maatschappelijke zetel in 8200 Sint-Andries, Sint-Baafskerkstraat 1, ondernemingsnummer 0418.125.230, en haar moeder-zustervennootschappen.

Deze e-mails en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de persoon of de entiteit waaraan zij geadresseerd zijn en de inhoud ervan is, tenzij anders aangegeven, vertrouwelijk. Indien u e-mail(s) ten onrechte zou hebben ontvangen, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de verzender en het bericht vervolgens te verwijderen. Indien u niet de bestemmeling bent, is het u niet toegelaten dit bericht of de inhoud ervan openbaar te maken, te verspreiden, te kopiëren of te wijzigen. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van e-mails, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Algemene verwerking persoonsgegevens in het kader van GDPR (General Data Protection Regulation)

De firma Danneels verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van particulieren en die betrekking hebben op de particulier zelf, en andere nuttige contactpersonen, voor zover dit nuttig is voor het gerechtvaardigd belang van de maatschappelijke doeleinden van de firma Danneels.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van overeenkomsten, het klantenbeheer, ontwikkelingsmogelijkheden, de boekhouding, dagdagelijkse werking van de firma.

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

De firma Danneels draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens ontvangt en verwerkt, evenals met betrekking tot alle andere mogelijke identificatiegegevens die hij van de particulieren en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

Cookies

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of ander toestel worden opgeslagen als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand laat toe om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij volgende bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die met deze website of applicatie samenwerken. Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Welke cookies gebruikt deze website? Onze website gebruikt functionele cookies om het gebruik van onze website mogelijk te maken en/of te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden deze cookies gewist.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken (welke pagina's bezocht worden, hoe vaak, enz.). De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (de informatie is bijvoorbeeld niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke). Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wenst aan te passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Danneels nv, Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge 050/47 10 10, immobrugge(at)danneels.be