Een toekomstbestendige woonbuurt voor Heist-op-den-Berg

De wijk van de toekomst wordt klimaatadaptief

Bij Danneels maken we niet enkel werk van een fijne thuis, maar streven we er ook naar de leefomgeving van onze klanten duurzaam en toekomstbestendig te maken.

De gemeente Heist-op-den-Berg deelt die visie op duurzaam ontwikkelen en dat leidde tot een innovatief nieuw woonproject met o.m. een vooruitstrevend warmtenet, minimale verharding én maximale groene beleving. We werpen een blik op deze 'woonbuurt van de toekomst'. 

.d Visualisatie woonbuurt Heist-op-den-Berg

Klimaatadaptief & toekomstbestendig

Hevige plensbuien of juist buitengewone droogte komen steeds vaker voor. Het klimaat verandert en de woonbuurten van morgen kunnen we maar beter aanpassen zodat ze extremere weersomstandigheden beter kunnen opvangen. 

Daarvoor is een optimale waterhuishouding nodig, maar dat niet alleen. Een woonbuurt wordt pas echt toekomstbestendig als er ook ruimte is voor natuur en biodiversiteit, voldoende lucht-, water- en bodemkwaliteit en beperkte hinder door licht, geur of geluid.  

Danneels kiest resoluut voor duurzaam ontwikkelen en ook bij steeds meer steden en gemeenten groeit het bewustzijn. In Heist-op-den-Berg werkte Danneels vier jaar lang nauw samen met het bestuur en enkele gespecialiseerde stakeholders aan de plannen voor zo'n duurzame ontwikkeling. We belichten enkele belangrijke innovaties:

Maximale groene beleving

Centraal in de nieuwe buurt komt een groen park van 5.000 m² groot met een rijke variatie van streekeigen planten en bomen. Op verschillende plaatsen voorzien we extra buffercapaciteit of wadi’s om hemelwater de kans te geven in de grond te trekken. 

We verweven natuur en waterlopen in de buurt tot een groenblauw netwerk en ondersteunen zo de lokale bioversiteit. Dat maakt deze omgeving niet alleen aantrekkelijk om in te wonen, het heeft ook een positief effect op de biodiversiteit en het welzijn van de bewoners. 

Minimale verharding

Dat vraagt om een goed gebalanceerde verhouding tussen bebouwde en onbebouwde ruimte. Daarom wordt zo weinig mogelijk verhard en gewerkt met waterdoorlatende betonstraatstenen, voor een optimale bodeminfiltratie van hemelwater.

Autoluwe woonsite

Een verschuiving van vervoersmiddelen bij de bewoners van de site wordt aangemoedigd door middel van eenrichtingsverkeer, parkeerhavens, extra wandel- en fietspaden, zachte verbindingen met omliggende straten én een autodelen-project. Dat past binnen de kwalitatieve versterking van de kern die de gemeente beoogt en maakt dat deze woonbuurt bijdraagt aan het behoud van de natuur én het verminderen van de CO2-uitstoot.

.d Klimaatadaptieve woonbuurt

Grootste warmtenet van de Zuiderkempen

Voor het verwarmen en koelen van de woningen in deze buurt wordt duurzame energie opgewekt. Via een geothermische warmtepomp of via het nieuw aangelegde warmtenet, meteen ook het grootste uit de regio. 

Via een BEO-veld, een ondergronds leidingennetwerk dat warmte en koeling uit de bodem haalt, kunnen de bewoners in de winter gasloos verwarmen én in de zomer zonder airco verkoelen. Geen fossiele brandstoffen, minder CO2 én een betere luchtkwaliteit.  

Eerste bouwfase gestart

Dit ambitieuze woonproject is het resultaat van vier jaar intensief samenwerken met de gemeente Heist-op-den-Berg en verschillende gespecialiseerde stakeholders. Het is het eerste project dat 100% beantwoordt aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact en komt zowel de biodiversiteit, de waterhuishouding en de leefbaarheid in de buurt ten goede. 

Het warmtenet, de nutsleidingen en de wegen werden al gerealiseerd en ook de eerste verkoopfase van dit project is gelanceerd.

Nieuwbouw Heist-op-den-Berg
Wil jij hier ook graag wonen?

Bekijk ons aanbod in Heist-op-den-Berg