Duurzame waterhuishouding in nieuwe woonbuurten

Water maakt deel uit van de omgeving waarin we wonen. Vaak staan we er pas bij stil wanneer een stevige bui voorbij trekt of een hittegolf het grondwaterpeil doet dalen. In onze nieuwe buurten doen we heel wat inspanningen om de waterhuishouding zo optimaal mogelijk te organiseren. 

We zijn ervan overtuigd dat we als projectontwikkelaar een voorbeeldfunctie hebben en dus aandacht moeten schenken aan duurzaamheid. We streven naar woonontwikkelingen die naadloos aansluiten op hun omgeving en besteden veel aandacht aan water en waardevol groen.

Slim omgaan met water

Het grondwaterpeil in Vlaanderen is een actueel thema, maar bij Danneels spelen we hierin al jaren een voortrekkersrol. Als ontwikkelaar werken we kernversterkend en kiezen we de juiste bouwlocaties en gaan we voor een minimum aan verharding.

Opritten, terrassen en paadjes voorzien wij standaard in waterdoorlatende materialen. Hemelwater wordt zo veel mogelijk opgevangen in regenputten of via infiltratiekratten in de bodem opgenomen. Onze woningen voorzien wij al jaren standaard van een XL-regenwaterput van 10.000 liter, dubbel zo groot dan de norm. 

Ook op het openbaar domein kiezen we voor waterdoorlatende verhardingen en infiltrerende buizen om het regenwater zoveel mogelijk in de grond te laten dringen. Zo kunnen we ons beter wapenen tegen zowel overvloedige regenval als de droogte.

Wadi's, een troef voor de buurt

In onze woonbuurten richten we waar mogelijk wadi’s in. Dat zijn lager gelegen gebieden waar regenwater zich bij hevige buien kan verzamelen als buffer om overbelasting van het waterafvoernetwerk te vermijden. De bodem van een wadi bestaat vaak uit een laag grind en onderaan kan ook een afvoerbuis voorzien zijn. Een wadi staat een groot deel van de tijd droog en is vaak begroeid met grassen of kruiden.

Wadi’s vervullen meer functies dan enkel waterbeheer. Met een goed gekozen beplanting dragen ze ook bij aan de biodiversiteit en worden ze een favoriete trekpleister voor o.a. dagvlinders en sprinkhanen. We richten onze wadi's ook in als speelzone voor onze avontuurlijke buurtbewoners met klim- en klautertoestellen.

  Duurzame ontwikkelaanpak

  We richten onze woonbuurten niet lukraak in. Aan het resultaat gaat een uitgebreid onderzoek en studietraject vooraf. Dat gebeurt door ons ontwikkelteam in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten, gerenommeerde studiebureaus en gespecialiseerde instanties.

  Het doel is steevast om ervoor te zorgen dat ons woonproject geen bijkomende druk veroorzaakt op het bestaande watersysteem. Enkele uitgangspunten die we standaard hanteren:
   

  • Hemelwater zoveel mogelijk opvangen voor hergebruik binnen de woningen.
  • De rioolberekening voldoet aan de strengste buffernorm van de Vlaamse overheid.
  • Water laten infiltreren krijgt de voorkeur op snel afvoeren via de riolering. 
  • Verharden doen we zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen.
  • We creëren extra ruimte voor tijdelijke wateropvang.

  Jouw nieuwe thuis in een fijne buurt

  Het is maar een greep uit de maatregelen die wij als ontwikkelaar nemen om onze woonbuurten duurzaam en woonvriendelijk te maken. Deze ontwikkelaanpak in combinatie met onze kwalitatieve nieuwbouwwoningen maakt van een Danneels- woonbuurt een fijne woonomgeving waar jij je snel thuis voelt.  

  Wil jij ook wonen in een fijne buurt?