Waterhuishouding volgens de strengste normen

Maximale ontzorging voor de bewoners in woonbuurt Beveren

Water maakt deel uit van de omgeving waarin we wonen. Rioleringen, grachten, beken en rivieren. Meestal staan we er niet eens bij stil. Tot een stevige herfstbui of een zomers warmteonweer voorbij trekt. Het zijn natuurlijke fenomenen die af en toe wel eens voor problemen kunnen zorgen.

Danneels doet bij de realisatie van nieuwe woonbuurten enorme inspanningen om het risico op wateroverlast te beperken. Zo ook in ons woonproject in Melsele. 

Bij de toekenning van de vergunning voor de bouw van een duurzame nieuwbouwwijk met 13 woningen in de Emiel Fleerackerslaan in Melsele waren wel wat bedenkingen. De oppositiepartij wees op de aanwezigheid van de Molenbeek en het overstromingsgevoelig gebied er om heen.

Water is altijd een te duchten tegenstander. Niemand kan ooit wateroverlast in Vlaanderen volledig uitsluiten. Maar als projectontwikkelaar kon Danneels net via de strengste watertoets de overlast indijken voor de veiligheid van de mensen en de woningen in de buurt.

Slimme aanpak van de waterhuishouding

Het woonproject in Melsele is een inbreiding en dus een versterking van de bestaande woonkern. Het project wordt gerealiseerd met extra aandacht en respect voor groen en ruimte voor het water.

In nauwe samenwerking met het gerenommeerde studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas, winnaar van de Aquafin Kwaliteitsaward, de Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeentelijke diensten werd een intensieve en doelgerichte studie uitgevoerd, die heeft geleid tot een slimme aanpak van de waterhuishouding in deze nieuwe buurt.

  Nieuwbouw Beveren

  Welke maatregelen hebben we genomen?

  • Het bouwniveau van de woningen en de tuinen ligt aanzienlijk hoger dan het hoogst gemeten waterniveau ooit in dit gebied.
    
  • 25% van de verkaveling werd als openbare groenzone ingericht. Die zone helt af richting de Molenbeek en zorgt voor een grote buffer om de ruimte van het water te respecteren. De beekvallei is ook zichtbaarder en dat maakt de woonwijk aantrekkelijker.
    
  • De nodige infiltratievoorzieningen werden op natuurlijke wijze geïntegreerd in deze groenzone zodat een avontuurlijke groene speelruimte ontstaat. Er werd extra ruimte gecreëerd voor het water zodat dit woonproject geen bijkomende druk veroorzaakt op het watersysteem.
    
  • Binnen de groenzone liggen twee extra infiltratievoorzieningen die het hemelwater van de verkaveling zullen verwerken. Daarnaast zal het hemelwater op de woningen opgevangen worden voor hergebruik binnen de woningen.
    
  • De rioolberekening voldoet aan de strengste buffernorm die de Vlaamse overheid oplegt.
    
  • Er werd gekozen voor grachtelementen in poreus beton zodat infiltratie mogelijk blijft.
    
  • Voor de verharding, zoals de parkeerzones, werd maximaal gekozen voor grasdalen en waterdoorlatende betonstraatstenen. Zo kan zeker 3 cm water ter plaatse worden gebufferd om te infiltreren, wat de druk op de beek weghoudt.

  Een nieuwe thuis met een gerust gevoel

  Het is maar een greep uit de belangrijkste voorzieningen die in samenspraak met de overheden worden genomen in heel veel woonzones in Vlaanderen die in gelijkaardige gebieden liggen.

  Het is immers de bezorgdheid van ons als ontwikkelaar én van de overheid om de nieuwe inwoners van deze woonprojecten met een gerust gevoel een nieuwe thuis te kunnen geven.

  Nieuwbouw Beveren
  Ook op zoek naar een nieuwe woonlocatie?

  Ontdek onze slimme woonprojecten in jouw regio