Team projectontwikkeling bepaalt de toekomst van ons wonen

Zoeken naar nieuwe duurzame woonvormen, materialen en technieken

We stellen je met plezier Brecht, Joeri, Mathieu, Tim, Thomas, Thibaut en Tom voor, onze projectontwikkelaars. In dit blogbericht nemen we je mee doorheen hun job. Kort samengevat houden ze zich dagdagelijks bezig met de uitdaging om de woonbehoeften af te stemmen op de vraag naar een duurzamer en leefbaar woonbeleid. Met zijn zevenen bepalen ze eigenlijk hoe het wonen van morgen er op een woonproject van Danneels zal uitzien. Laten we daar wat dieper op ingaan.

Maatschappelijke kwesties

Uit een recent onderzoek is gebleken dat 72% van de Vlamingen het liefst kiezen voor een open of halfopen woning. Tegelijk vraagt ook de bevolkingsgroei en demografische ontwikkelingen om bijkomende woongelegenheden. Om steeds op de maatschappelijke kwesties te kunnen inspelen, scholen onze projectleiders ontwikkeling zich continu bij. Ze volgen trends en stemmen er een visie op af met voldoende aandacht voor evenwicht, duurzaamheid en leefbaarheid voor mens en omgeving.

Het voortraject

Het team ontwikkeling werkt al bij de opstart van het aankoopproces nauw samen met de grondinkopers, waarbij ze hen adviseren over de ontwikkelingswaarde van de grond. Eens de projectgrond door Danneels is verworven, stellen ze externe experten aan - studiebureaus en landmeters- waarmee ze dan naar de gemeentelijke overheden gaan om relevante  randinformatie en specifieke ontwikkelingsvoorwaarden over de gronden te verzamelen.

Die samenwerking met de verschillende stedenbouwkundige diensten en de ruimtelijke planners van gemeenten is in de loop der jaren steeds intenser en belangrijker geworden. Vooral door de groeiende complexiteit van het hele ontwikkelings- en vergunningstraject.

"Nieuwe decreten, strengere reglementering en voorschriften en een toenemende techniciteit maken een grondig voortraject nog noodzakelijker."

Thibaut en Thomas, projectleiders ontwikkeling

Bewust kiezen ze voor verschillende besprekingsrondes met de bevoegde ambtenaren nog voor een vergunningsaanvraag wordt ingediend. Tijdens die dialoog zoeken de ontwikkelaars naar de grootste gemene deler, die past binnen de noden en het woonbeleid van een gemeente en die beantwoordt aan de ontwikkelingsvisie van Danneels.

Het bekomen van een vergunning is vaak een lange procedure, maar eens ze is toegekend, start voor het team een nieuwe fase.

Bouwrijp maken van de projectgrond

In deze fase start alles bij de aannemers selecteren, de archeologische prospectie plannen en de infrastructuurwerken starten tot en met de aanleg en definitieve oplevering van de wegenis, de nutsvoorzieningen, zachte verbindingen, bufferinfrastructuur, enz…

Maar ze moeten ook de maatschappelijke kwesties in het achterhoofd houden. Bijvoorbeeld het feit dat mensen vaker afstappen van het klassieke ‘huisje-tuintje’ verhaal.

"We zetten in op duurzame en innovatieve ontwikkelingen. We kijken naar nieuwe woonvormen die sociaal-maatschappelijk relevant zijn en  technieken die duurzaam zijn voor mens en omgeving, zoals geothermie.”

​​​​​​​Tom en Mathieu, projectleiders ontwikkeling

Dat vertaalt zich ook zichtbaar in elk nieuw woonproject, waar duidelijk werk wordt gemaakt van de ontharding van het domein, een betere infiltratie, de aanleg van een evenwichtig blauw-groen netwerk, voldoende ruimte voor recreatie en een kosten- en onderhoudsvriendelijke groenaanleg.

Tim en de rest van het team volgen elk hun projecten nauwgezet op tot de projectgrond volledig bouwrijp is. En dan is het aan de collega’s van de bouwafdeling, die kunnen starten met de realisatie van de projectwoningen. Maar tussen de aankoopfase en bouwfase liggen soms wel vele jaren.

 

Vacatures Danneels
Zin om ook deel uit te maken van ons team?