Nieuwe woonbuurt in Lievegem krijgt speelterrein

Een plek waar kinderen veilig ravotten en bewoners elkaar ontmoeten

De Lievegemse jeugd heeft er een nieuw speelterrein bij. Een 720 m² grote groenzone met o.a. een speeltoren met glijbaan, evenwichtstoestellen, een picknickbank én een petanquebaan. 

Burgemeester Kim Martens en schepen van jeugd Caroline Fredrick openden het terrein in onze nieuwe woonbuurt 'Neringen' aan de vooravond van de paasvakantie. Samen met de buurtbewoners werd getoast op het nieuwe terrein en de toestellen werden getest en goedgekeurd. 

Opening nieuwe speeltuin Lievegem

Een aangename leefomgeving

Bij de ontwikkeling van nieuwe woonbuurten besteedt Danneels veel aandacht aan recreatie- en groenzones. De keuze voor meer open ruimte wordt meestal gemaakt in overleg met de stedenbouwkundige diensten van een gemeente. 

In Lievegem kozen we voor een ruime groene speelzone, centraal in de nieuwe buurt en zorgden we voor een zachte verbinding voor wandelaars en fietsers tussen ons nieuwbouwproject en de bestaande verkaveling.

Tine Cardoen, COO Danneels: “Het uitzicht en de indeling van hun woning zijn vanzelfsprekend enorm belangrijk voor onze klanten, maar we stellen vast dat ook de aangename omgeving hun keuze mee bepaalt. Wij besteden veel aandacht aan de publieke ruimte, de waterhuishouding en zachte verbindingen. 

Een plek waar kinderen veilig kunnen ravotten en mensen elkaar kunnen ontmoeten, maakt iedereen een paar procentjes gelukkiger."

Veilige en duurzame speeltuigen

Het pleintje werd ingezaaid met speelgras, voorzien van jonge boompjes én een aantal speeltuigen. De dienst jeugd van Lievegem organiseerde een rondvraag bij de buurtbewoners en koos op basis daarvan de toestellen.

“We stellen uiteraard duurzame speeltoestellen voor. In Robiniahout, een Noord-Amerikaanse soort met typische grillige vormen. Dat oogt speels en leuk. Bovendien is het elastisch, taai en slijtvast. Het leent zich uitstekend voor onderhoudsarme en vandalismebestendige speelomgevingen,” weet Joeri Marannes, projectleider ontwikkeling bij Danneels.

Stimulans voor sociaal contact in de buurt

Wie de nieuwe woonbuurt inrijdt, ontdekt er een leuke combinatie van moderne woningen met plat dak en ruime huizen in een hedendaags landelijke architectuur. In de woonbuurt passeert enkel plaatselijk verkeer en dat verhoogt ook de veiligheid voor de kinderen.

Caroline Fredrick, schepen van jeugd Lievegem: “Hier wonen veel jonge gezinnen en grootouders die vaak kleinkinderen over de vloer krijgen. Deze groenzone moet dan ook een veilige speelplek worden voor de kleinsten uit de buurt, maar tegelijk ook een ontmoetingsplaats voor alle omwonenden.

We hopen dat buurtbewoners hier gezellige petanque-avonden houden, een wijkaperitief organiseren of elkaar ontmoeten op mooie zomeravonden.”

Wil jij ook wonen in een mooie buurt?