Karsten Foekens nieuwe CEO van projectontwikkelaar Danneels

Karsten Foekens (32) volgt Pascal Danneels op als CEO van Danneels NV, één van de grootste projectontwikkelaars van West-Vlaanderen. Foekens is een gemotiveerde dertiger die zich de voorbije twee jaar als rechterhand van Pascal Danneels intensief heeft ingewerkt in het familiebedrijf.

“Danneels NV is onder de dagelijkse operationele leiding van Karsten helemaal klaar om zowel organisatorisch als strategisch ambitieuze stappen te zetten en op het vlak van kwalitatieve woningbouw exponentieel te groeien over heel Vlaanderen.” Pascal en zijn vrouw Katty Danneels blijven wel als gedelegeerd bestuurder bij het bedrijf betrokken.

Nieuwe CEO voor Danneels nv

Pascal en Katty Danneels nemen na ruim 30 jaar meer afstand van hun familiebedrijf

Wijlen vader Joost Danneels legde in 1974 in het West-Vlaamse Wingene de funderingen voor Bouwkantoor en Immobiliënmaatschappij Joost Danneels. Zoon Pascal kwam na zijn studies in 1987 aan het hoofd van de immo-afdeling, maar na het plotse overlijden van vader Danneels in 2008, kregen Pascal en zijn vrouw Katty Danneels het bedrijf helemaal in handen.

Onder hun hoede groeide Danneels in sneltempo uit tot één van de meest vooraanstaande projectontwikkelaars in Vlaanderen. Het bedrijf heeft intussen twee vestigingen (Brugge en Duffel), telt 52 mensen in dienst en draait een omzet van 77 miljoen euro. Danneels bouwde de voorbije jaren honderden woningen, vooral in Oost- en West-Vlaanderen en verkavelde duizenden gronden over heel Vlaanderen.

Groter marktaandeel woningbouw in heel Vlaanderen

“In de toekomst willen we ook onze bouwactiviteit in de andere provincies van Vlaanderen aanzienlijk versterken, met dezelfde kwaliteitsvolle naam en reputatie die we in Oost- en West-Vlaanderen hebben opgebouwd. Die markt biedt nog veel ruimte”, zegt Pascal Danneels. “Dat wordt intens. Om dat te kunnen realiseren moeten we investeren in mensen en in onze bedrijfsorganisatie.

De voorbije maanden alleen al hebben we 10 extra mensen in dienst genomen. Maar Katty en ik kunnen niet langer voor alles en iedereen het aanspreekpunt zijn. Als KMO hebben we het de voorbije decennia heel goed gedaan, maar willen we met Danneels naar ‘the next level’, dan heb ik een kapitein op de brug nodig.”

Die kapitein wordt dus Karsten Foekens. De nieuwe CEO is een jonge dertiger van Nederlandse afkomst. Na zijn studies aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam maakte hij snel carrière als strategisch leidinggevend manager bij warenhuisketen LIDL.

Vijf jaar later belandde Foekens op de Belgische vastgoedmarkt, waar hij een commercieel team aanstuurde. In 2018 maakte hij de overstap naar Danneels als manager projectontwikkeling en nu dus als CEO.

 

Nieuwe organisatiestructuur in functie van expansie

“Het is mijn opdracht om de expansie van het bedrijf te versnellen en tegelijk het familiale karakter van Danneels te bewaken. Het is een verpletterende verantwoordelijkheid, maar vooral een gigantisch mooie uitdaging” toont Foekens zich enthousiast.

“Ik werd meteen warm van dit bedrijf. Bij Danneels zit kennis en ervaring. Mensen met expertise op elke positie, die weten wat ze doen. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat ze op de juiste plaats zitten, optimaal hun job kunnen doen en hen faciliteren, zodat ze blijven matchen met de ambities van het bedrijf.

Ik wil hen laten geloven in onze doelstellingen -waarbij we volgend jaar mikken op 300 woningen- en hen aanvuren om die vooropgestelde targets te halen.”

Daarvoor heeft de nieuwe CEO zich intussen ook laten omringen door mensen met vakkennis om beleidsbeslissingen te nemen. Er is een managementteam in het leven geroepen en een COO aangesteld. Een externe Raad van Advies, met experten op het vlak van HR en strategische bedrijfsontwikkeling, zorgt voor een extra klankbord bij de expansie van Danneels NV .

“Dat is net de kracht van Danneels. We hebben alles in huis. We doen alles zelf van aankoop tot verkoop. Dat zorgt ervoor dat je onafhankelijk bent en grip hebt op het hele ontwikkelings- en bouwproces. We werken in een heel open structuur, met superkorte lijnen. Zo krijg je snel de juiste info en kan je snel beslissingen nemen.”

Nieuwe CEO Danneels nv

Nederlander met gepaste brutale eerlijkheid

De nieuwe CEO van Danneels heeft de voorbije twee jaar de vooroordelen van ‘jong’ en ‘Nederlands’ intern snel van zich af kunnen schudden.

“Het buikgevoel zat meteen goed,” blikt Pascal Danneels terug op de periode waarin Karsten Foekens aan zijn zijde stond. “Hij is een uitstekende people manager, stelde zich nederig op en toonde zich tegenover iedereen integer en loyaal. Karsten kan organiseren, delegeren en zaken goed inschatten. Bovendien heeft hij een soort gepaste brutale eerlijkheid.”

Foekens glimlacht. “Noem het een open, duidelijke maar respectvolle houding. Dat is ook mijn commitment naar het bedrijf. Hier werkt een sterk en ervaren team waarvan de meeste mensen meer dan 10 jaar anciënniteit hebben. Dat zegt veel over het bedrijf en de manier waarop we werken. Maar als het nodig is, durf ik moeilijke beslissingen nemen en lastige gesprekken aangaan. Altijd met de uitbouw van het bedrijf voor ogen.”

De nieuwe CEO en de gedelegeerd bestuurders werken momenteel met het management team aan een beleidsvisie voor de toekomst van Danneels. Karsten Foekens zal daarna volop inzetten op de implementatie van dit toekomstplan.

Pascal en Katty Danneels zullen zich als gedelegeerd bestuurder focussen op de strategie, de netwerking, de geografische ontwikkeling en de eventuele buitenlandse mogelijkheden van het bedrijf. “Karsten is de kapitein van ons vlaggenschip. Wij zijn de reders die willen kunnen nadenken over hoe we Karsten en zijn crew bij Danneels in de toekomst een nog groter en mooier schip kunnen geven.”