Hoeveel kost de aankoop van een bouwgrond?

De aankoop van een bouwgrond gaat gepaard met een aantal kosten. Als je een maximumbudget voor jouw bouwgrond hebt, neem je deze kosten best mee in rekening. We zetten ze graag even voor je op een rij: 

Kosten bouwgrond

Verkoopprijs:

 Dit is de prijs waarvoor het perceel bouwgrond wordt verkocht. Je vindt deze prijs bij de percelen op onze website. 

Registratierechten:

De registratierechten worden ook wel het verkooprecht genoemd. Dit zijn belastingen die je als koper betaalt op de overdracht van de grond. Daarvoor zijn in de drie gewesten verschillende tarieven van kracht. 

In Vlaanderen betaal je sinds 1 januari 2022 12% op de verkoopprijs. In Wallonië en het Brussels gewest is dat 12,5%.

In het Brussels gewest is in bepaalde gevallen een vermindering van de heffingsgrondslag of abattement mogelijk. Voor een bouwgrond kan je als je aan de voorwaarden voldoet tot 87.500 euro vrijstellen van verkooprechten, bij een maximale totale aankoopprijs van 250.000 euro. 

Ook in Walloniëis er een abattement wanneer je een bouwgrond koopt die tot bouwplaats van een bescheiden woning zal dienen. Dan geniet je onder bepaalde voorwaarden het verlaagde registratietarief van 5 % of 6 % voor bouwgronden in het Waalse Gewest.

Notariskosten: 

Deze bestaan uit het ereloon en de aktekosten. Als koper betaal je ook een deel van de kosten voor de verkavelingsakte en de vergoeding van de landmeter. Samen gaat het doorgaans om een 3% van de verkoopprijs. 

Rekening gemaakt?

Om een idee te krijgen van de totale kostprijs van een bouwgrond tel je in Vlaanderen dus 15% en in Wallonië of het Brussels gewest zo'n 15,5% bij de verkoopprijs. 

Deze rekenmodule op www.notaris.be maakt de berekening voor jou. Voor een exacte berekening van de kostprijs van het perceel van jouw voorkeur kan je ook bij onze bouwgrondexperten terecht.