Nieuwbouw aan 6% btw verlengd tot eind 2023

Bespaar duizenden euro's op de aankoop van jouw nieuwe woning.

Sinds 1 januari 2021 is er een tijdelijke uitbreiding van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw. De federale regering besliste deze maatregel te verlengen tot eind 2023, in het kader van het energieakkoord rond de uitgestelde kernuitstap.

Ook een aantal nieuwbouwprojecten van Danneels komt in aanmerking voor het 6%-tarief. En dat is dus heel goed nieuws voor wie een woning of appartement in deze projecten overweegt. Kijk hieronder snel hoe jij je voordeel kan doen.

6%btw voor nieuwbouw

Voor wie is het verlaagd tarief van toepassing?

  • Het moet in eerste instantie gaan om de afbraak van een gebouw en een heropbouw op diezelfde locatie van een woning. Dat kan door een bouwheer, een natuurlijk persoon of een bouwpromotor zoals Danneels.
  • De nieuwe woning of je nieuwe appartement is jouw enige woonplaats. Je moet er je domicilie hebben. En je mag geen andere eigendommen bezitten.  
  • Je komt in aanmerking als eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker of opstalhouder. Naakte eigenaars, die eigenaar zijn maar er niet wonen, betalen wel 21% btw, precies omdat zij de woning niet bewonen.   
  • Je moet minstens voor 5 jaar in deze woning of het appartement blijven wonen. Het moet in die tijd ook jouw enigste woonplaats zijn.  

Wat zijn de voorwaarden waaraan je woning moet voldoen?

  • De nieuwe woning of het nieuw appartement hoeft niet te worden heropgebouwd op exact dezelfde plaats als het afgebroken gebouw, maar wel op hetzelfde kadastraal perceel.
  • Het voordeel wordt toegekend aan kleine en middelgrote woningen met een bewoonbare oppervlakte van maximum 200 m², ongeacht het type van woning (viergevelwoning, rijhuis, appartement of wooneenheid in een geïntegreerd project van gemeenschappelijk wonen).  
  • Worden niet als bewoonbare oppervlaktes meegerekend: binnenmuren, garages, badkamers, wc's, wasplaats, bergplaats, trappen, gangen, niet bewoonbare kelders en zolder.
  • Bij appartementen worden enkel de privatieve delen in beschouwing genomen, niet de gemeenschappelijke ruimtes zoals inkom, trappenhal, garages, kelder,…
  • Gebruik je de nieuwe woning ook als handelspand of voer je er een economische activiteit uit, dan mogen de woonvertrekken en het economisch gedeelte samen maximum 200 m² groot zijn. Waarbij de oppervlakte van de woonruimte altijd groter moet zijn dan de oppervlakte van de ruimte voor het uitoefenen van een economische activiteit.      

Maatregel verlengd tot eind 2023

De maatregel zou normaal eind 2022 aflopen. Dat dreigde tot omslachtige berekeningen te leiden als de bouwwerken niet voor deze einddatum konden worden afgerond. In het kader van het energieakkoord besliste de federale regering om het verlaagde btw-tarief met één jaar te verlengen, tot 31 december 2023. 

6% btw nieuwbouw
Welke Danneels-projecten komen in aanmerking?

Je herkent ze aan het 6%- label. Vraag meer info over de voorwaarden bij onze nieuwbouwexperten.