Projectontwikkelaar Danneels mikt ook op de Nederlandse woningmarkt

Projectontwikkelaar Danneels breidt zijn activiteiten uit naar Nederland. Het West-Vlaams familiebedrijf opende recent een kantoor in Breda en heeft de ambitie om binnen de 3 tot 5 jaar de eerste Nederlandse klanten een afgewerkte nieuwbouwwoning aan te bieden.

.d Danneels trekt naar Nederland

Daarvoor kocht Danneels Vastgoed NL al twee interessante projectgronden aan op opvallende locaties, goed voor bijna 22.000m² met verschillende tientallen nieuwe woningen en exclusieve appartementen.

“De stap naar de Nederlandse residentiële markt is een goed onderbouwde keuze die Danneels een aanzienlijke schaalvergroting en een duurzame omzetgroei moet bezorgen”, zegt CEO Karsten Foekens.  

Danneels viert in 2024 zijn 50ste verjaardag. Het familiebedrijf met West-Vlaamse oorsprong is vandaag met 64 medewerkers, twee vestigingen in Brugge en Duffel en een omzet van ruim 100 miljoen euro één van de sterkere spelers op de markt. Sinds 2020 staan Karsten Foekens en COO Tine Cardoen in voor de dagelijkse operationele leiding van het familiebedrijf.

Karsten: “Ons bedrijf is de voorbije 4 jaar enorm sterk geëvolueerd. In 2018 hadden we nog een omzet van 70 miljoen en telden we 40 medewerkers. Strategisch kozen we voor een nieuwe, versterkte managementstructuur, wat de dagelijkse operationele werking versnelde. Dat zorgde er tegelijk voor dat we een heel aantal realisaties over heel Vlaanderen konden doorduwen, waardoor ons zakencijfer en ons personeelsbestand met bijna 50 procent zijn gegroeid. Ook tijdens het economisch moeilijke jaar 2022 hebben we de omzet op een gelijk niveau kunnen houden als het topjaar 2021.”

Nog groeimarge in België, maar stap naar Nederland is extra hefboom

Met de aankoop van de Arsenaalsite in Gent, een oude industriële spoorsite van 13ha, onderstreepte Danneels eerder al zijn ambities in eigen land. Samen met partners Group Monument en Quva zal het bedrijf er de komende jaren een grote stedelijke ontwikkeling vorm geven met een zeer diverse invulling. Nu kiest Danneels dus ook voor de stap naar het buitenland.

“België is een zeer mature markt waar we de komende jaren absoluut nog een mooie groei kunnen realiseren. Toch wilden we al enkele jaren onze blik verruimen. De stap richting Nederland moet op middellange termijn voor een aanzienlijke schaalvergroting en een duurzame omzetgroei zorgen.” 

Met een Nederlandse CEO aan het hoofd lijkt de keuze voor Nederland evident, toch gebeurde de uitbreiding op basis van een onderbouwde studie van de residentiële markt. Uit nationale cijfers (*) blijkt dat Nederland kampt met een nijpend woningtekort van ruim 400.000 woningen, een historisch tekort dat nog versterkt worden door de boomende bevolkingsprognose. In oktober 2022 anticipeerde het Nederlands kabinet van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hier op door provinciale woningbouwafspraken te maken voor de bouw van ruim 900.000 woningen tegen 2030 (**). 

"Met de expertise die we in België opbouwden, zijn we ervan overtuigd dat we ook in Nederland een belangrijke rol van betekenis kunnen spelen. Het feit dat we dezelfde taal spreken en dat het niet veraf is, maakt het bovendien efficiënter om samen te werken.”

Belgische expertise afstemmen op de noden van de Nederlandse markt

In een eerste fase mikt Danneels op de aankoop en ontwikkeling van projectgronden in Zuid-Nederland. De focus ligt daarbij op de realisatie van kwalitatieve, evenwichtig uitgewerkte woonprojecten die zijn afgestemd op de Nederlandse markt.

Karsten: “Een Vlaming is op zoek naar veel ruimte, een leuke tuin,… terwijl een Nederlander ook wel zijn eigen stek wil, zeer degelijk gebouwd met mooie materialen, maar het mag allemaal iets compacter en functioneler.”

“De doelstelling in ons eerste jaar was om voet aan grond te krijgen in Nederland. We vonden een kantoor langs de A16 richting Rotterdam, net buiten Breda-centrum. Via een recruteringsbureau trokken we twee bekwame vakexperten aan. Zij kennen de lokale markt als geen ander, zowel in residentieel als in commercieel vastgoed en ze hebben naast expertise ook een groot netwerk. Zij zijn uitstekende gidsen voor onze eigenaar Pascal Danneels, die absoluut met het frisse enthousiasme van een pionier zelf zijn schouders onder Danneels Vastgoed NL wou zetten.”    

Als nieuwkomer op de Nederlandse markt boekte Danneels Vastgoed NL intussen zijn eerste successen.

“Onze twee Nederlandse collega’s kochten in deze korte tijd al twee zeer interessante projectgronden aan: een site van 1.200m² aan het Wilhelminapark, een historisch stukje van Breda en een oude bedrijfssite van bijna 20.000m² waar we woningen en appartementen op kunnen realiseren.”

Voor beide projectsites moet Danneels Vastgoed NL nu een volledig vergunnings- en ontwikkelingstraject opstarten. Daarvoor wordt voorlopig nog een beroep gedaan op de kennis en ervaring van de beide Belgische afdelingen van Danneels.

“Intussen bouwen we de organisatie van Danneels Vastgoed NL verder uit en zoeken we betrouwbare, sterke en ervaren partners in Nederland met wie we het hele traject kunnen afleggen, van de ontwikkeling tot de uiteindelijke bouw van onze projecten”,  besluit Karsten.

(*) cijfers uit het onderzoek ‘Volkshuisvesting Nederland – prognose 2022-2037’, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag.
(**) Nieuwsbericht Rijksoverheid – ‘Minister Hugo de Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken’ - 13 oktober 2022