Grootste warmtenet Zuiderkempen op Danneels-project in Heist-op-den-Berg

Het nieuwe gemengde woonproject van Danneels aan de Averegtenlaan in Heist-op-den-Berg wordt de grootste, gasloze residentiële woonwijk van de Zuiderkempen. 88 Woningen en 56 appartementen zullen verwarmd en gekoeld worden via een duurzaam, groen warmtenet en/of geothermisch warmtepompen. De aanleg van de leidingen voor dat warmtenet is voltooid.

Burgemeester Jan Moons, Schepen van Duurzaamheid en Milieu Sarah Wouters en Schepen van Financiën Carl Verelst mochten samen met Karsten Foekens (CEO Danneels) de eerste leidingen van het netwerk dicht gooien tijdens een persmoment.

Een belangrijk moment voor Heist-op-den-Berg, want dit woonproject is het eerste dat 100% beantwoordt aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat de gemeente in 2021 heeft ondertekend. Het wordt de referentie voor alle toekomstige woonprojecten.

In het gebied tussen de Averegtenlaan, Kerselaarlaan en August Prooststraat zijn de wegen- en infrastructuurwerken volop aan de gang. In oktober start de bouw van de eerste 19 eengezinswoningen en 56 appartementen. In totaal komen er 144 wooneenheden verspreid over drie jaar:

  • 75 eenheden (19 woningen en 56 appartementen) uit fase 1 sluiten aan op het warmtenet
  • 69 woningen uit fase 2 en 3 krijgen een individuele geothermische warmtepomp.

78 boringen van 145m diep

Bjorn Justin, verantwoordelijke Bouw Danneels : “Een warmtenet vervoert warmte van een centrale bron naar de gebruikers door middel van warm water in ondergrondse buizen. De centrale bron die warmte opwekt aan de Averegtenlaan is een grote warmtepomp met BEO-veld. Het BEO-veld is een geothermisch leidingwerk dat warmte en koeling uit de bodem haalt. Daarvoor worden 78 geothermische boringen gedaan van ongeveer 145m diep."

De warmtepomp zorgt er voor dat het water aan de juiste temperatuur in de huizen en appartementen komt. Zo kunnen alle gezinnen hun nieuwe thuis in de winter heel efficiënt verwarmen en in de zomer verkoelen zonder airco.


 

Karsten Foekens,  CEO Danneels: “Overal in Vlaanderen bouwen we al woonprojecten die gebruik maken van individuele geothermische warmtepompen. Het project in Heist-op-den-Berg, waarbij woonentiteiten worden aangesloten op een groter collectief warmtenet, is voor ons het eerste van die omvang. Het is ook het grootste residentiële warmtenet in de Zuiderkempen dat onafhankelijk is van gas of andere fossiele brandstoffen.”

De exploitatie in Heist-op-den-Berg zal gebeuren door Warmtenet Averegten: een samenwerking tussen energiecoöperaties Klimaan en ZuidtrAnt-W. Zij zetten zich in voor een duurzame energievoorziening, waaraan de burger kan participeren.  

Lenn Coussement, ZuidtrAnt-W: “Bewoners van de site profiteren van een zuiniger energieverbruik, een lagere energiefactuur en via participatie in de energiecoöperatie kunnen ze ook rendement halen uit dit project. Ook wie niet op de site woont kan een aandeel kopen in de coöperatieve. Dat vertegenwoordigt een waarde, waar je jaarlijks dividend op krijgt”

Duurzaam, groen en autoluw

Het gebruik van geothermische warmtepompen biedt alleen maar voordelen voor de bewoner:

  • Het is duurzaam en toekomstgericht, want de bewoner voorziet in eigen groene energie.
  • De woningen stoten jaarlijks 80 procent minder CO2 uit voor verwarming in vergelijking met identieke woningen met een gasketel.
  • Je draagt via het project bij aan de klimaatdoelstellingen.
  • Het energieverbruik van elke woning daalt spectaculair, je woning wordt bijna energieneutraal.
  • Je haalt een hoger rendement voor een veel lagere prijs.

Het woonproject beantwoordt ook aan alle aspecten van het Heistse Klimaatpact en sluit aan bij het Burgemeestersconvenant 2030, om Heist-op-den-Berg weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Sarah Wouters, Schepen van Milieu & Duurzaamheid: “We zorgen voor kwalitatieve versterking van de woonkern, groene warmtevoorziening en een modal shift. Dat betekent een verschuiving van vervoersmiddelen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen naar meer duurzame vormen van verplaatsing: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met een elektrische voertuig. Concreet betekent dit in dit project: de realisatie van trage wegen, zachte verbindingen en zelfs het promoten van deelauto’s op de Averegten.”

Tussen de 144 woongelegenheden komt ook een grote open vlakte voor 5000m2 parkzone met aandacht voor biodiversiteit, wadi’s en speelmogelijkheden. Op de autoluwe site is verder een nieuw project met deelauto’s voorzien. De eerste bouwwerken starten in oktober 2023, de laatste woningen zullen worden opgeleverd begin 2026.