Arsenaalsite zet deuren open: van rommelmarkt tot theatervoorstelling

GENT – Een jaar na de overname door de nieuwe eigenaars (Danneels, Group Monument en Quva) komt de Arsenaalsite opnieuw tot leven. Van zaterdag 10 september tot en met zondag 9 oktober 2022 zijn er tal van activiteiten: van theater en concerten tot een rommelmarkt.

Arsenaalsite Gent

De nieuwe eigenaar van de Arsenaalsite, het consortium Arsenaal 3PK (met Group Monument, Quva en Danneels), heeft samen met de Stad Gent alles in het werk gesteld om de enorme Arsenaalsite – ongeveer 18 voetbalvelden groot – klaar te stomen voor een tijdelijke invulling. Het terrein werd gedeeltelijk opgeruimd en voor het grote publiek terug veilig gemaakt.

Tim De Munck, projectleider bij Arsenaal 3 PK: "De verlaten site had zwaar te lijden onder vandalisme en diefstal. Sinds wij de verantwoordelijkheid voor de tijdelijke invulling overnamen, wilden we een deel van de site in spoedtempo schoonmaken, zodat we het Arsenaal via een tijdelijke invulling terug aan de Gentenaar kunnen geven."
Zijn collega Alexander Proot, ontwikkelaar bij Arsenaal 3PK treedt hem bij: " De komende maanden werken we verder, zullen we de daken en ramen herstellen en wordt opnieuw water, elektriciteit en internet op de site binnengebracht. Intussen lopen de gesprekken met diverse partijen voor de tijdelijke invulling vanaf 2023 zodat we een meerwaarde voor de buurt kunnen bieden.”

Vanaf 11 september culturele activiteiten op de site

Wie als eerste de site wil komen bekijken, kan dat alvast doen op Open Monumentendag op zondag 11 september. Dan kleden Gentse kunstenaars en organisaties een deel van het terrein creatief in.

Het Cultuurplatform, een verzameling van Gentse organisaties waaronder ook het Gents Kunstenoverleg, zorgt voor nog veel meer activiteiten. Van zaterdag 10 september tot en met zondag 9 oktober 2022 staat er heel wat op het programma, van theatervoorstellingen (in samenwerking met het Theaterfestival), concertjes en een dansvoorstelling tot een rommelmarkt en tal van kleinschalige activiteiten.

Burgemeester Mathias De Clercq van Gent is bijzonder tevreden met deze invulling: “Na positief advies van de Brandweer heb ik  beslist om een deel van de site terug vrij te geven zodat een eerste tijdelijke invulling met tal van culturele en buurtgebonden activiteiten georganiseerd kan worden. Dit zal voor een nieuwe positieve dynamiek voor de wijk zorgen.”

Informatie- en inspraakmomenten voor de buurt

Er gaat ook extra aandacht naar de omliggende buurten. Buurtbewoners kunnen tijdens de ‘testmaand’ de site mee invullen en hun ideeën en bezorgdheden delen. Die input is van grote waarde voor de latere tijdelijke invulling vanaf 2023. Dan zullen meer en meer delen van de site een tijdelijke invulling krijgen, met extra aandacht voor sport- en jeugdactiviteiten, cultuur, economie en commerciële evenementen.

“Deze maand is een testcase en gaan we na hoe en waar we cultuur op de site kunnen brengen. We peilen naar suggesties en bezorgdheden van de buurt. Deze bevindingen nemen we als aanbeveling voor de tijdelijke invulling mee die in de lente van 2023 start.” zegt  Emile De Schryver, coördinator Cultuurplatform.

Op lange termijn wordt dit een volledig nieuw en verweven stadsdeel. Een innovatieve tijdelijke invulling probeert hierop reeds te anticiperen.

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk: “We voeren al jaren beleid om leegstaande plekken tijdelijk te laten invullen. Het zijn dankbare plaatsen voor experiment, ontmoeting en creativiteit. Dat het Cultuurplatform nu eindelijk van start kan op de Arsenaalsite is fantastisch nieuws voor de buurt en bij uitbreiding voor de hele stad. We steunen hen met een subsidie uit het Fonds Tijdelijke Invullingen.

Download het persbericht (pdf)