“Het DNA is minstens even belangrijk als de skills, want die kunnen we aanleren.”

HR-verantwoordelijke Kasper zoekt nieuw talent voor team Danneels

Door de groei van ons bedrijf en de krapte op de arbeidsmarkt bij bepaalde profielen is HR-verantwoordelijke Kasper De Bree voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s. Welke eigenschappen heeft de ideale kandidaat? Wat vindt hij belangrijk tijdens een sollicitatie? En wat mogen nieuwe collega’s verwachten? Voor één keer draaien we de rollen om en vragen we hem wat werken bij Danneels betekent.

.d Werken bij Danneels

Het juiste Danneels-DNA

Kasper: “Bij ons leeft wel zoiets als het Danneels- DNA. Dat klinkt misschien wat zweverig, maar we mogen niet vergeten dat de familie Danneels iets heeft opgebouwd vanuit hun West-Vlaamse ondernemerszin. Ambitieus, maar met een nuchtere kijk en beide voeten op de grond. Mensen die dezelfde waarden uitdragen, kunnen wij nog de nodige skills bijbrengen. Andersom is het vaak een stuk moeilijker.

Samenwerken staat centraal en de basis voor elke goede samenwerking is vertrouwen. Het perfecte CV is één ding, maar om samen te werken met anderen heb je eenmaal bepaalde eigenschappen nodig. Tijdens de eerste gesprekken focus ik op de mens die voor me zit. Functiespecifieke competenties, kennis en ervaring komen later aan bod."

Een bedrijf met kansen

Danneels biedt ook kansen voor stagiairs en schoolverlaters. Intern kan je ook doorgroeien of een andere rol opnemen.

Kasper: “Praktijk is de beste leerschool. Als bedrijf wil je een cultuur creëren waarbij fouten maken mag, maar je verwacht wel dat mensen er uit leren. Net zo met vrijheid. Die is er, maar we verwachten natuurlijk ook verantwoordelijkheidszin. Starters worden opgevangen en begeleid door ervaren collega’s. We geven vrijheid om te groeien, maar zijn er altijd om te ondersteunen waar nodig.

We proberen open en eerlijke communicatie als standaard te hanteren. Mensen die niet meer gelukkig zijn in hun job moeten weten dat ze daarover kunnen praten. Dan zoeken we samen naar oplossingen. En dat kan ook in een andere rol, want kennis en ervaring houden we graag aan boord.”

"Voor de kwaliteit van onze onboarding is open communicatie cruciaal. Dat willen we meteen bijbrengen aan nieuwe medewerkers. "

Kasper, Hr-verantwoordelijke

Mix van ervaring en nieuw talent

Dat is één van de redenen waarom Danneels een opvallend hoge werknemersanciënniteit kent.

Kasper: “We hebben het gevoel dat mensen hier graag werken. Dat is, zeker vanuit HR, uiteraard het streefdoel. Karsten (CEO), Tine (COO) en Dimitri (CFO) zijn heel aanspreekbaar en begeven zich dagdagelijks tussen onze mensen. En het team zelf is een mooie mix van ervaring en nieuw talent.

De kracht van Danneels bestaat erin dat we de volledige ontwikkeling van een woonproject met eigen mensen vorm kunnen geven. Ik vergelijk het vaak met een trein, die start met de aankoop van een stuk grond en eindigt bij de oplevering van een afgewerkte woning. Daartussen zitten heel wat wagons, belangrijke schakels in het proces, die samenwerken om dat einddoel te halen. Iedereen krijgt de ruimte om zijn job autonoom uit te oefenen. En dat loont.”

Waardering

Kasper: “Ook sollicitanten hebben wel een positief beeld van ons bedrijf, als projectontwikkelaar en ook als werkgever. Hoewel we er niet van houden onszelf voortdurend in de kijker te plaatsen, hebben kandidaten wel oog voor de initiatieven en acties die we nemen vanuit HR: een kleine attentie, een ontbijt op het werk, samen sporten of een uitstapje, ... Het is nooit een doel op zich, maar een teken van waardering voor de inzet van iedereen.”

Mensen maken het bedrijf

De Hr-verantwoordelijke monitort ook het werkgeluk en besteedt veel aandacht aan communicatie bij de integratie van nieuwe collega’s in het team.

Kasper:  “Voor de kwaliteit van onze onboarding is open communicatie cruciaal. Dat willen we meteen bijbrengen aan nieuwe medewerkers. Dat doen we met een gesprek na de eerste maand, maar ook na drie en zes maanden.

Bij de eerste gesprekken gaan we niet enkel jobinhoudelijk, maar polsen we vooral naar hun gevoel; Klopt het beeld dat vooraf werd geschetst? Hoe voel jij je in de job? Is het wat je ervan had verwacht? Daarna schakelen we over op jaarlijkse feedbackgesprekken. Zo proberen we te optimaliseren en de vinger aan de pols te houden, want uiteindelijk zijn het de mensen die het bedrijf maken.”

Wil jij ook deel uitmaken van ons team?