Uitgelegd: Wat is de Wet Breyne?

Overweeg je sleutel-op-de-deur voor jouw nieuwe woning? Wist je dat de Wet- Breyne je dan flink wat garanties en een solide bescherming biedt? Wij sommen de belangrijkste krachtlijnen even voor je op.

De Wet-Breyne -ook wel de woningbouwwet genoemd- is er specifiek voor bouwprojecten die volledig door één aannemer worden uitgevoerd, zoals bij sleutel-op-de-deur. Bouwkantoor Danneels verbindt zich ertoe de Wet- Breyne na te leven.

Deze wet is dwingend en voorziet in een duidelijk en volledig contract tussen aannemer en klant. De totale kostprijs, betalingsafspraken, uitvoeringstermijn, wijze van oplevering en vergoedingen in geval van vertraging staan erin vermeld. Ook de plannen en bestekken worden eraan toegevoegd.

Naast duidelijke info, biedt de Wet-Breyne ook financiële garanties. Zo mag het voorschot slechts 5% van de totale kostprijs van de woning bedragen en mag dit pas vanaf de ondertekening van de overeenkomst worden gevraagd.

De betalingen verlopen volgens de uitvoering van de werken en mogen de waarde ervan niet overschrijden. Ook moet Danneels als aannemer een borg stellen ter bescherming van haar klanten bij een eventueel faillissement.

De Wet-Breyne zorgt ervoor dat sleutel-op-de-deurbouwen gelijk staat aan bouwen zonder zorgen. Zo kan je je als klant helemaal focussen op de leuke aspecten, zoals het kiezen van de materialen en de inrichting van jouw nieuwe woning.

Meer info? 

Op de website van de FOD Economie kan je alles nalezen. 
Ook onze bouwadviseurs beantwoorden met plezier jouw vragen.

 

Erkend vastgoedmakelaar met BIV 205.106 (België), onderworpen aan de deontologische code BIV. Controle-instantie: BIV, Luxemburgstraat 16B, 1000 BRUSSEL. Plichtenleer: KB van 27 september 2006
Privacybeleid