Eerste 111 woningen van duurzame wijk in Astene worden in 2020 gebouwd

©Anthony Statius De vertegenwoordigers van de vijf projectontwikkelaars kwamen woensdag naar het terrein waar de eerste fase van de duurzame woonwijk in Astene opgestart wordt.

©TOPOMAR Een simulatiebeeld van de nieuwe woonwijk in Astene.

©TOPOMAR De volledige nieuwe verkaveling in Astene. De eerste fase gaat enkel om de middelste 111 loten.

DEINZE - De nieuwe wijk tussen de Beekstraat en de spoorweg in Astene begint stilaan vorm te krijgen. De wegenis- en rioleringswerken zijn afgerond en in januari starten vijf projectontwikkelaars met de bouw van de eerste 111 eengezinswoningen.

In totaal komen er 236 woningen en een vijftigtal appartementen op een oppervlakte van 11 hectare. “Het wordt een duurzame wijk met veel groen, een autodeelsysteem en veilige fiets- en voetgangerszones”, zegt Tom Martens van studiebureau TOPOMAR.

Een klein dorp. Zo kan je de nieuwe woonwijk in Astene het best om schrijven. De nieuwe verkaveling is 11 hectare groot en ligt tussen de Beekstraat en de spoorweg en grenst tot aan de Begijnhofstraat en de Karmstraat. Waar vroeger weilanden en akkers lagen, zullen de komende jaren 236 eengezinswoningen en 50 appartementen verrijzen.

Astene krijgt er dus 286 gezinnen bij en aan een gemiddelde van drie personen per woning gaat dit om zo’n 860 inwoners. De voorbereidende werken zijn ondertussen grotendeels afgerond en in januari worden de eerste woningen gebouwd.

“Het verkavelingsproject is een samenwerking van vijf projectontwikkelaars, namelijk Matexi, Novus, Danneels, Woningbouw Taelman en Bostoen”, zegt Tom Martens van TOPOMAR, het studiebureau dat verantwoordelijk is voor het ontwerp. “In een eerste fase komen er 111 loten op de markt voor verkoop.

Het gaat om het centrale gedeelte van de verkaveling, waarvan de toegangsweg ter hoogte van de Paterstraat ligt. Van zodra 80 procent van deze loten verkocht is, kunnen we beginnen aan de tweede fase. Er wordt in drie fases gebouwd en daarna is er nog een terrein voorzien voor maximaal vijftig meergezinswoningen.”

  “286 gezinnen erbij, dat brengt natuurlijk ook heel wat verkeer mee, maar toch zal de impact beperkt blijven."   

“Er wordt altijd gesproken over een ‘duurzame woonwijk’ en dat heeft meerdere verklaringen”, vervolgt Tom Martens. “Er is bijna 4 hectare aan toekomstig openbaar domein met een ruime centrale groenas en fiets- en wandelpaden. Er werd ook een strook grond afgestaan aan de stad Deinze zodat de fietssnelweg (F7) langs de spoorweg kon doorgetrokken worden.

Daarnaast werd door de projectontwikkelaars een financiële bijdrage aan de stad gestort zodat men een autodeelsysteem kan voorzien.

Er wordt ook financiële steun geleverd voor buurtwerking, zodat men onder andere wijkfeesten kan organiseren in de nieuwe buurt. Een andere vorm van duurzaamheid is het rioleringssysteem, waarbij het hemelwater ter plaats wordt opgevangen en dus niet het bestaande rioleringsnet in de omliggende straten zal overbelasten.”

Drie toegangswegen

“286 gezinnen erbij, dat brengt natuurlijk ook heel wat verkeer mee, maar toch zal de impact beperkt blijven”, zegt Tom Martens. “De nieuwe woonwijk is bereikbaar via drie toegangswegen en voor iedere cluster woningen is een bezoekersparking voorzien. Sommige clusters hebben ook een gezamenlijk parking met carports voor de bewoners. Er bestaat altijd de mogelijkheid om met de wagen tot aan de woning te rijden, indien nodig.”


Meter weten over dit nieuwbouwproject?

Bekijk hier de nieuwbouwwoningen in Deinze

 

© Anthony Statius - HLN 04/12/2019 – Eerste 111 woningen van duurzame wijk in Astene worden volgend jaar gebouwd

Lees ook: Het Nieuwsblad 11/12/2019 – Nieuwe wijk met veel plaats voor groen en zacht verkeer 

 

 

Erkend vastgoedmakelaar met BIV 205.106 (België), onderworpen aan de deontologische code BIV. Controle-instantie: BIV, Luxemburgstraat 16B, 1000 BRUSSEL. Plichtenleer: KB van 27 september 2006
Privacybeleid