IN DE PERS: Groen licht voor nieuwe woonbuurt in Rumst

Na een jarenlange voorbereiding is de realisatie van het project Monnikenhofstraat-Hazeweg in Rumst in zicht. “We kregen alle neuzen in dezelfde richting, in 2019 kunnen de werken op het terrein starten. Naast 30 nieuwe woningen gaan we voor veel groen, veiligheid en waterbuffering”, zegt burgemeester Geert Antonio (N-VA).

Het project ‘Monnikenhofstraat-Hazeweg’ bestaat uit vier kleinere straten die gecreëerd worden in de woonzone aan de Monnikenhofstraat. “Het gebied tussen de Tulpenlaan en de Monnikenhofstraat was vroeger volledig woonzone. Wij wilden echter vermijden dat alles hier tot de laatste vierkante meter zou volgebouwd worden. 

Dit gebeurt te vaak, met wateroverlast tot gevolg”, zegt Antonio. “Daarom gingen we voor de herbestemming van de helft het gebied, dat werd ingekleurd als bufferzone voor water. De Bosbeek krijgt hier verschillende bochten en overloopzones, de omgeving wordt een ruwe, groene speelzone waar kinderen in de natuur kunnen ravotten.”

“In het gebied dat nog steeds bestemd is als woonzone, plant projectontwikkelaar Danneels Projects een dertigtal woningen. Deze worden gebouwd in vier verschillende doodlopende straatjes. Ook hier is weer aandacht voor waterinfiltratie, want midden in elk straatje plannen we groenzones. Daar kunnen ook fikse bomen groeien, die minder in de weg van de woningen zullen staan dan wanneer we ze naast het voetpad planten. We vroegen aan de projectontwikkelaar om de huizen in elke straat een andere uitstraling te geven, zodat we een mooie mix krijgen van klassiek en modern.”

Voor de bouw van deze nieuwe huizen moeten nieuwe nutsleidingen en de nodige riolering worden aangelegd. Ondertussen wordt ook de bestaande openbare weg vernieuwd, om voldoende parkeerplaatsen te voorzien, nieuwe voetpaden aan te leggen en groen aan te planten. “Maar hier liepen we dus vertraging op: de nutsleidingen mogen enkel op het openbaar domein aangelegd worden”, klinkt het bij burgemeester Antonio. “De huidige verharding lag nog op private gronden, we moesten dus van elke eigenaar afzonderlijk een stukje straat aankopen. Dat overleg en papierwerk nam zo’n drie jaar tijd in beslag, maar uiteindelijk werden alle gronden verworven zonder onteigeningen. Bovenop die aankopen kwamen nog de andere voorbereidingen: ontwerpen opmaken, overleg met nutsmaatschappijen, het verleggen van buurtwegen... Zo waren we al snel 5 jaar verder.”

“Samen met deze vernieuwing, gaan we ook voor meer veiligheid en comfort voor de zwakke weggebruikers. Het bestaande fietspad wordt doorgetrokken tot in de Gladiolenlaan, en zal worden gescheiden van de rijweg met een haag. We creëren eenrichtingsverkeer om sluipverkeer te weren, en tussen het woongebied en de waterbuffering komt een trage weg met de nodige LED-verlichting.”

Nu de uitvoering van de weg- en rioleringswerken door de gemeenteraad is goedgekeurd, wordt de vergunning aangevraagd en wordt een aannemer aangesteld. “We hopen dat de aanleg van de wegenis na het bouwverlof van 2019 kan starten, daarna kunnen de woningen volgen”, besluit Antonio nog. Aan het project hangt een prijskaartje van in totaal 2.585.000 euro. Projectontwikkelaar Danneels Projects neemt 1.375.000 euro voor zijn rekening, het aandeel van Pidpa bedraagt 745.000 euro. De kost voor de gemeente blijft beperkt tot 465.000 euro.

Copyright: Els Dalemans, Gepubliceerd in HLN, 26/12/2018

Erkend vastgoedmakelaar met BIV 205.106 (België), onderworpen aan de deontologische code BIV. Controle-instantie: BIV, Luxemburgstraat 16B, 1000 BRUSSEL. Plichtenleer: KB van 27 september 2006
Privacybeleid