Betaalbaar bouwen in het groene Haacht

In Wespelaar (Haacht) ontwikkelde Danneels ‘Kwaadbunder’. Een mooie groene verkaveling met 57 loten bouwgrond voor gesloten, halfopen en open bebouwing. Zondag 12 juni 2016 werd de verkaveling feestelijk geopend. Het gemeentebestuur werd vertegenwoordigd door Paul De Troyer, schepen van Ruimtelijke Ordening en OCMW-voorzitter Ilse Fillet.

Burgemeester Steven Swiggers: “Door haar ligging trekt Haacht jaarlijks heel wat nieuwe inwoners aan. Die instroom duwt de vastgoedprijzen de hoogte in. Een nieuw aanbod zoals dit project kan een betaalbaar alternatief betekenen voor de vele gegadigden.

Haacht is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Drie vierde van onze gemeente is agrarisch, natuur- of bosgebied. De open ruimte en het alom aanwezige groen bevestigen het landelijke karakter van onze gemeente. Bovendien beschikken we over uitstekende sportaccommodatie voor jong en oud en een uitgebreid cultureel leven met heel wat jeugd-, sport- en culturele verenigingen. En iedereen is hier van harte welkom.”

Inspelen op trend van verdichting

Het nieuwe woonproject past in de trend van verdichting die al enige tijd in Haacht, maar ook in heel Vlaanderen gangbaar is. Burgemeester Steven Swiggers beschouwt dit project dan ook als een mooi voorbeeld van het efficiënt gebruik van de schaarse ruimte.

“We evolueren naar kleinere percelen, niet alleen om het betaalbaar te houden, maar ook om zo minder open ruimte te moeten aansnijden. Tegelijk wordt binnen dit woonproject voldoende recreatief groen voorzien. Gezinnen hebben immers ook groene ruimte nodig om even te ontspannen en tot rust te komen.”

Bron: De Zondag 12 juni 2016, editie Oost-Brabant.

 

Lees hier het volledige artikel