10,5 ha nieuw bos in ruil voor woonprojecten

Verkavelaar en woningbouwer Danneels compenseert de ontbossing voor haar projecten door elders nieuw bos aan te planten. De teller staat ondertussen al op 10,5 ha nieuw groen. Daarmee is het bedrijf een van de koplopers in Vlaanderen.

Je hoort het wel vaker; groen moet wijken voor een nieuwe verkaveling. Maar wist je ook dat dit kan worden gecompenseerd door de verkavelaar?

Het groen van morgen
Als specialist in ontwikkeling en woningbouw heeft Danneels oog voor de leefkwaliteit van de mensen voor wie we bouwen. In onze woonbuurten voorzien we daarom mooie groenzones, maar we zien het ook ruimer. We zetten sterk in op het groen van morgen. Voor 75% van onze projecten wordt het groen elders gecompenseerd.


Voortrekkersrol
Natuurpunt heeft over de jaren heen contracten afgesloten met Danneels voor een totaal van 10,5 ha (106.589m²) nieuw bos. Een aantal dossiers loopt nog en er zijn ook nieuwe projecten in aantocht. Volgens de verschillende belangengroepen is Danneels een van de voortrekkers op vlak van boscompensatie in natura.

Via www.boscompenseren.be zoekt Danneels een match tussen de oppervlaktes die we verkavelen en de oppervlaktes in Vlaanderen waar nieuw bos kan komen.

Samen met Natuurpunt onderzoeken we die locaties. Zo is het zinvoller twee bestaande bossen met elkaar te verbinden dan ergens anders een alleenstaand bos aan te planten.